احمد ادیب شیبانی کاشانی شاعر و مورخ عصر قاجار

0

احمد ادیب شیبانی کاشانی شاعر و مورخ عصر قاجار، در خانواده‌ای از عارفان امامی مذهب در کاشان‌زاده شد. تاریخ تولد و درگذشت او دانسته نیست.

از قصیده وی درباره تعمیر باغ فین کاشان در ۱۲۲۵ق و نیز از کتاب تاریخ ایران که در ۱۲۶۵ق به ناصر الدین شاه تقدیم داشته است، دانسته می‌شود که وی در این سال‌ها به شاعری و نویسندگی می‌پرداخته است.

ادیب شیبانی در علوم عقلی و نقلی متبحر بوده و در فنون ادبی، تاریخ، ریاضیات، هیات و نجوم، زبان عربی و عبری و خوشنویسی مهارت داشت و به فارسی و عربی شعر می‌سرود.

دیوان اشعار احمد ادیب شیبانی کاشانی مشتمل بر قریب ۵ هزار بیت در قالب قصیده و غزل است و حاوی موضوعاتی در تفسیر آیات، احادیث و زمینه‌های عرفانی است.

ذکر داستان‌ها و پاره‌ای از حوادث تاریخی دوره فتحعلی شاه تا اوایل سلطنت ناصر الدین شاه قاجار به ارزش دیوان او می‌افزاید. از آن میان می‌توان به قصیده موثر او در وصف زلزله قمصر اشاره کرد.

اثر دیگر وی تاریخ مختصر ایران یا به قولی تاریخ ایران است که به ناصرالدین شاه تقدیم شده است.

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.