محمود منشی کاشانی

0

محمود منشی کاشانی فرزند حسینعلی در سال 1302 خورشیدی در کاشان متولد شد. ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و فنون بلاغت و شاعری را از میرزا حسن ناصری آموخت. در مدرسه سلطانی کاشان از میرزا مجدالدین نراقی علوم اسلامی را فرا گرفت.

محمود منشی کاشانی
محمود منشی کاشانی

منشی کاشانی از سال 1347 تا 1361 عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. وی نویسنده ای ممتاز و شاعری قصیده سرا است.

سلام بر حسین، صادق آل محمّد، دفتر شعر دری، معیار ‌شناسی در شعر، سرگذشت، دیوان ابو شکور بلخی و گرشاسپ نامه اسدی طوسی از آثار اوستا.

منشی کاشانی در 30 دی 1364 به دیار باقی شتافت و در مزار دشت افروز کاشان به خاک سپرده شد.

قرنها زین پیشتر این صحن و ایوان کرده اند

وین بنای سر به کیوان برده بنیان کرده‌اند

باره ای همداستان باره ی بهرام و تیر

گنبدی همپایه ی گردون گردان کرده اند

سنگ ها بر سنگ تا بنلاد پروین بسته اند

لادها بر لاد تا دیوار کیوان کرده اند

معجز آوردند پیدا زین رواق اندر رواق

یا به افسون این شبستان در شبستان کرده اند…..

به این مطلب رای دهید 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.