محمدبن یحیی کاشانی تاریخ نگار ایرانی

0

محمد بن یحیی کاشانی شاعر، تاریخ نگار ایرانی تبار ‌شبه قاره هند.

میر محمد یحیی بن میر محمد جعفر کاشانی مشهور به مکتب دار، اصالتا از مردم شیراز بود ولی، چون در کاشان به دنیا آمده و در این شهر رشد و نمو نمود و در مکتب شاعران این دیار آموزش و پرورش یافته به کاشانی شهره بود.

در زمان سلطنت شاه جهان ( 1037_1068) به هند و نخست در زمره شعرای دربار شاه جهان و ولیعهد هندوستان، داراشکوه، در آمد و سپس به دستور شاه جهان متصدی کتاب خانه شاهی شد. اما پس از مدتی از حمایت پادشاه محروم گشت.

محمد یحیی کاشانی دو اثر در نظم و نثر باقی مانده است. پادشاه نامه در تاریخ و دیوان اشعارش که توسط دوستش محمد طاهر آشنا یک سال پس از مرگش در سال 1065 هجری قمری منتشر شده است.

این شاعر و تاریخ نگار کاشانی در سال 1064 ق در هند بدرود حیات گفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.