جمال الدین کاشانی

0

جمال الدین کاشانی هنرمند و تاریخ نگار، منشی و صاحب عنوان در دربار الجایتو و ابوسعید ایلخان.

ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی از خاندان هنرمند و مشهور آبی طاهر است. این خاندان که از قرن 6 تا 8 در کاشان می زیسته اند نفیس ترین و زیباترین محراب ها و کتیبه های کاشی زرین فام را ساخته اند و هم اینک در مشهور ترین موزه های جهان است.

کاشانی خود نیز آگاهی کافی و کاملی از هنر اجدادی داشته و کتاب« عرایس الجواهر و نفایس الاطالب » در باره هنر سفالگری و کاشی کاری و وسایل این هنر است به رشته تحریر در آورده است. لیکن او به کار های دیوانی و مشاغل ادبی و علمی پرداخته و به خدمت سلاطین ایلخانی در آمده است و در اندک زمانی در شمار صاحب قلمان روزگار ایلخانان ایران، به ویژه در حلقه دانشمندان و تاریخ نگاران دستگاه خواجه رشید الدین فضل الله همدانی قرار گرفته است.

« تاریخ اولجایتو » و« زبده التواریخ » از دیگر آثار این تاریخ نگار کاشانی می باشد.

سال مرگش را 736 و 738 نوشته اند.

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.