سید ولی الله نصر کاشانی پزشک، دولتمرد و حقوقدان کاشانی

0

سید ولی الله فرزند سید احمد ناظم الاطباء کاشانی سال 1254 خورشیدی در محله پشت مشهد کاشان زاده شد. پس از طی دورۀ ابتدایی در زادگاهش در سن دوازده سالگی به تهران رفت و از دارالفنون تهران در رشته پزشکی دانشنامه دکترای گرفت.

سید ولی الله نصر
سید ولی الله نصر

ولی الله نصر همچنین حکمت و فلسفه و حقوق و معارف اسلامی و ادبیات عربی را فراگرفت. وی به زبان های فرانسوی و عربی آگاهی کامل داشت.

او از سال 1277 ش وارد کارهای دولتی شد ابتدا تدریس در مدرسه علوم سیاسی و دانشکده پزشکی و نیز به خدمت دادگستری در آمد.

نصر پس صدور فرمان مشروطیت در اولین دوره مجلس شورای ملّی به نمایندگی از اصناف برگزیده شد.

ریاست مدرسه عالی علوم سیاسی ، ریاست دانشکده پزشکی ، ریاست دانشکده ادبیات و معاونت دانشگاه تهران و معاونت وزارت معارف و عضو پیوسته فرهنگستان ایران از جمله کارهای دولتی اوست.

جغرافیای طبیعی و سیاسی کامل ایران ، جغرافیای اقتصادی عالم ، حیوان شناسی و دانش و اخلاق از آثار نوشتاری اوست.

در کتاب « تاریخ برگزیدگان مشاهیر ایران و عرب » آمده است:

دکتر سید ولی الله نصر، فرزند دکتر سید احمد نصرالاطباء در 29 رجب سال 1293 هجری قمری ، در کاشان ، در محله پشت مشهد متولد شده، در دوازه سالگی به تهران آمده و به تحصیل فلسفه و طب و حکمت و علوم اسلامی پرداخته و از مدرسۀ دارالفنون در رشتۀ پزشکی موفق به اخذ درجۀ دکتری گردیده است. وی در دورۀ اول مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد و در دورۀ حیات به کارهایی از قبیل تدریس در مدرسۀ علوم سیاسی و مدرسۀ طب و معقول و منقول و ریاست مدرسۀ علوم سیاسی و دانشکدۀ پزشکی و محاکمات مالیه و ثبت اسناد و املاک و کفالت وزارت دادگستری و ریاست کل فرهنگ کشوری و مدیریت کل وزارت فرهنگ اشتغال داشته است.

در « دانشنامه دانش گستر » سید ولی الله نصر را اینچنین معرفی کرده است:

سیدولی الله نصر پزشک، پژوهشگر، دولتمرد و حقوق دان ایرانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان ایران، و از بنیانگذاران فرهنگ نوین ایران، پس از طی دورۀ ابتدایی در زادگاهش، به تهران رفت و از دارالفنون تهران در رشتۀ پزشکی دانشنامۀ دکتری گرفت و به طبابت مشغول شد، و هم زمان به تحصیل علوم متداولی از جمله حقوق، فلسفه ، حکمت، ادبیات عربی و معارف پرداخت. در 1277ش وارد خدمات دولتی شد و در بخش پزشکی دارالفنون تدریس کرد و نیز به خدمت دادگستری در آمد.

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، از طرف اصناف تهران به وکالت مجلس اول برگزیده شد و با پایان یافتن مجلس، خدمات خود را در دادگستری ادامه داد. او در تنظیم قانون اساسی و متمم آن نیز نقش داشت.

پس از تشکیل مدرسۀ عالی علوم سیاسی، ریاست آن را به عهده گرفت و پس از گشایش دانشگاه تهران به معاونت آن منصوب شد سپس عهده دار سمت های مختلفی از جمله ریاست دانشکده پزشکی، ریاست دانشکدۀ ادبیات، ریاست محاکمات وزارت مالیه ، ریاست ثبت اسناد و معاونت وزارت دادگستری بود و سالها در دانشکده های حقوق، طب، معقول و منقول تدریس کرد. سید حسین نصر فرزند اوست.

در کتاب « رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب » درباره ولی الله نصر آمده است:

وی در سال 1285 در اولین دورۀ قانون گذاری از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید.

دکتر سید ولی الله نصر در فاصلۀ بین سالهای 1288 تا 1291 ریاست مدرسۀ عالی علوم سیاسی را بر عهده داشت. وی در سال 1300 به مدیر کلی وزارت معارف تعیین شد و در تیر ماه 1307 ریاست مدرسۀ عالی طب و داروسازی را برعهده گرفت. پس از گشایش دانشگاه تهران در سال 1313 ، دکتر نصر به معاونت دانشگاه منصوب شد و سالها در این سمت باقی ماند. وی پنجاه و دو سال از عمر خود را صرف خدمات علمی و فرهنگی در مدرسۀ عالی علوم سیاسی ، دانشکدۀ معقول و منقول و دانشکدۀ پزشکی و دانشکده حقوق نمود. او ضمن تدریس ، چندی ریاست دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران را نیز بر عهده داشت. پس از تشکیل فرهنگستان ، وی به عضویت آن انتخاب شد و در وضع لغات جدید کمک موثری نمود.

دکتر نصر در 23 تیر 1317 در کابینۀ محمود جم به سرپرستی وزارت فرهنگ و در اول مهر 1319 به جای دکتر عیسی صدیق به ریاست دانشسرای عالی و دانشکده های ادبیات و علوم تعیین گردید. وی یکی از دانشمندان بزرگ ایران در رشته های مختلف بود و تا پایان عمرش لحظه ای از تدریس غافل نشد.

او سرانجام در 9 بهمن سال 1324 در سن 70 سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد.

5/5 - (2 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.