مرور برچسب

ابوالفضل شجاعی

انجام نخستین عمل جراحی مغز با تعبیه کاتترهای براکی تراپی در کاشان

نخستین عمل جراحی مغز جهت تعبیه کاتترهای براکی تراپی در مغز با استفاده از دستگاه نورونویگیشن ، با تلاش تیم پزشکی در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان با موفقیت انجام شد. به گزارش کی آشیان، دکتر ابوالفضل شجاعی رئیس مرکز…
ادامه مطلب ...