مرور برچسب

ادیبان کاشان

بصیرالملک مستوفی و ادیب عصر قاجار

بصیرالملک ، میرزامحمدطاهر یا طاهر مستوفی کاشانی ملقّب به بصیرالملک ، مستوفی و ادیب عهد ناصری . در 1249 در کاشان متولد شد و چهارمین فرزند میرزا احمد ادیب شیبانی ، از فضلای آن شهر بود. کودکی و نوجوانی خود را در کاشان گذراند و بعد به تهران…
ادامه مطلب ...