مرور برچسب

حسن بخشنده

حسن بخشنده امنیه شهردار کاشان است که پس از سعید ابریشمی راد از شهریور 1400 سکان شهرداری شهر کاشان را بر عهده گرفت.

حسین بخشنده شهردار کاشان
حسین بخشنده شهردار کاشان

حسن بخشنده دارای دکتری معدن گرایش انفجار بوده و در سوابق کاری خود مشاور رئیس قرارگاه خاتم الانبیاء و معاون مالی دانشگاه کاشان را دارد و با صدور این حکم بخشنده رسما کار خود را در شهرداری کاشان به عنوان شهردار کاشان آغاز می کند.

حسن بخشنده رسما شهردار کاشان شد

وحید امیری، وزیر کشور با صدور حکم حسن بخشنده را به عنوان شهردار کاشان منصوب کرد. به گزارش کی آشیان، سردار احمد وحیدی، وزیر کشور طی حکمی حسن بخشنده امنیه را با توجه به پیشنهاد شورای شهر کاشان بر اساس رای اکثریت این شورا به سمت شهردار…
ادامه مطلب ...