مرور برچسب

شاعران کاشان

احمد ادیب شیبانی کاشانی شاعر و مورخ عصر قاجار

احمد ادیب شیبانی کاشانی شاعر و مورخ عصر قاجار، در خانواده‌ای از عارفان امامی مذهب در کاشان‌زاده شد. تاریخ تولد و درگذشت او دانسته نیست. از قصیده وی درباره تعمیر باغ فین کاشان در ۱۲۲۵ق و نیز از کتاب تاریخ ایران که در ۱۲۶۵ق به ناصر الدین…
ادامه مطلب ...