مرور برچسب

کاشان قدیم

حکیم نور محمود کلیمی کاشانی طبیب ناصرالدین شاه قاجار

حکیم نور محمود کلیمی کاشانی، طبیب ناصرالدین شاه قاجار بوده است. حکیم نور محمود کلیمی کاشانی مبتکر طب سوزنی در ایران و طبیب و معجزه‌گر دربار ناصرالدین شاه بود. پدر او، مردی دانشمند به نام «حکیم هارون کاشانی» بود که در زمان سلطنت…
ادامه مطلب ...

اسامی دستگیرشدگان کاشان در روز 15 خرداد 1342 هجری شمسی

تظاهرات 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی به دنبال بازداشت امام خمینی در پی انتقاد به لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید رخ داد. این تظاهرات در شهرهای تهران، قم، کاشان و ورامین علیه دولت اسدالله علم برگزار شد. تصویر زیر لیست…
ادامه مطلب ...